Kullanım Şartları | Terapi Evreni

KULLANIM ŞARTLARI

 

            Henüz reşit olmayan KULLANICILAR’ın , sunulacak Hizmetlerden yararlanmaları için velilerinden izin ( muvafakat , icâzet ) alınması gerekmekte olup ; aksi yöndeki talep ve istekler , ŞİRKET tarafından karşılanmayacaktır . Aksi yöndeki talep ve de işlemler üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet neticesinde , KULLANICI olmanın doğurduğu haklardan istifâde edilemez .

Yukarıda belirtilen durumun tespiti hâlinde , ŞİRKET , gerekçe göstermeden , bildirimde bulunmadan , tazminat yükümlülüğü olmadan ve derhâl hüküm ve sonuç doğuracak şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilmek ve sunulan ürün ya da Hizmeti durdurmak hak ve yetkisini hâiz bulunmaktadır .

TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerine ilişkin açıklamalar , KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde ayrıntılı olarak yer almaktadır .

 

            FİKRÎ MÜLKİYET

         WEB SİTESİ ve MOBİL UYGULAMA

Websitesi ve Mobil Uygulama ile bağlantılı olarak kullanılan her türlü yazılım , donanım , bilgi , veri ; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı               Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan saklı haklar içerebilir .

Bu nedenle , belgeler üzerindeki tüm fikrî mülkiyet hakları , Sistemde mevcut tüm Bilgiler ile Sistem bileşenlerinden her biri ( görüntü , metin , grafik , tablo , ses , işitsel buton ikonu ve benzeri ) , yazılım , donanım , veri tabanı , bültenler de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ; her tür içeriğin mülkiyeti münhasıran ŞİRKET’e âittir . Sistem üzerindeki içeriklerin kısmen ya da tamâmen kopyalanması , çoğaltılması , işleme yoluyla bir eser oluşturulması , kaynak koda dönüştürülmesi , birleştirilmesi , satılması , devir ve temlik edilmesi , alt lisans olarak verilmesi veya ŞİRKET’in yazılı izni dışında kullanılması , açık bir şekilde yasaklanmıştır .

        

TİCÂRİ MARKALAR

ŞİRKET , sâhip olduğu ticâri marka , logo , berat ve diğer tüm belirleyici unsurları üzerindeki mülkiyet haklarını hâizdir .

KULLANICI , hizmet alımı esnâsında , yukarıda zikredilen hususlara tümüyle vâkıf olduğunu beyân ederek ; hilâfına hareket etmesi hâlinde , ŞİRKET’in yasal haklarını kullanmakta ve tazminat talep etmekte muhtar olduğunu peşinen kabûl eder .

        

HYPERLINKLER

ŞİRKET’in hizmet sağladığı Web Sitesi ve Mobil Uygulamalar , farklı birtakım online sitelere yönlendiren bağlantılar ( ki , bunlar hyperlink olarak tanımlanmaktadır ) içerebilir . Bu yönlendirmeler üzerinden herhangi bir zarârın vukû hâlinde , ŞİRKET’in sorumluluğuna gidilemez .

 

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacınız Var?

Hemen Şimdi Seansa Başla!
Müşteri Temsilcisi
E-Posta Adresi
Adres
Beşiktaş / İstanbul