Çocuklarda Cinsel Eğitim | Terapi Evreni
Çocuklarda Cinsel Eğitim

  Prof. Dr. Tarhan çocuklara cinsel eğitim vermenin gelecekte sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek açısından önemli olduğunu vurgulayarak, bilhassa cinsel istismar olaylarının önüne geçmek için çocuğa cinsel eğitim vermenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Maalesef ki mevcut şartlarda istismar çok fazla artmaktadır ve önleme çalışmaları bir o kadar da gerekli hale gelmektedir.

  Okul öncesi dönemde cinsel eğitim;

•         Okul öncesi çocuğa öğretilecek cinsellikle ilgili kavramlarla, mektep dönemindeki ya da buluğ çağı dönemindeki çocuğa öğretilecek kavramlar farklıdır. Okul öncesi çocuklarda genel olarak realite duyusu gelişmemiştir. Bu yaşlarda birçok cinsellik taşıyan bir harekette bulunduğunda, anne babalar genellikle panikler. Ancak çocuk için bu hareketler cinsel bir eylem yok, yeni ve öbür bir şeydir. Anne babanın paniklediğini gören çocuk bu hareketi daha garip bulmaya başlar ve yapmaya devam eder. Eğer ebeveynlerin birincil tepkisi paniklemek olmazsa, anne-baba nötr kalmayı başarabilir ve çocuğun ilgisini başka alanlara çevirebilirse çocuk bir süre sonra bu hareketini bırakır. Bu dönemde en çok üzerinde durulması gereken konu mahremiyet eğitimidir. Dürüst bir cinsel eğitim saptamak için çocuğa mahrem alanları öğretilmeli. Okul çağına yaklaşmış bir çocuk evde çıplak dolaşıyorsa bu çocuğa neyin mahrem olduğunu bilgi vermek olası olmaz. Ufak yaştan itibaren çocuğun giydiği kıyafete değin dikkat edilmeli, mahremiyet duygusu aşılanmalı, sınırları öğretilmelidir. Soran çocuk, daima hayatı daha basit öğrenir, sorunlara daha kolay çözüm getirir. Sorulan soru yanlış olabilir, ama çocuk nasıl yürümeyi düşe kalka öğrendiyse dürüst soru sormayı da yanlış sorular sora sora öğrenecektir. Bu yüzden çocuğu azarlamadan, terslemeden, içindeki merak duygusunu yok etmeden sorularına yanıt atamak, o an verilecek bir cevap bulunamıyorsa “Bu konuyu araştırıp cevaplayayım” çağırmak ve fiilen de araştırıp, düşünüp cevap belirlemek yerinde bir davranış olacaktır.

Mahremiyet Eğitimi;

•        Mahremiyet geniş anlamıyla; çocuğun kendi ve başkalarının özel alanının farkında olması, buna göre kendi sınırlarını çizebilmesi ve ileride kendisine yönelik yapılabilecek ihlal, fiziksel ve duygusal istismara karşı kendini koruyabilmesi için var olan donanımını ortaya koyabilmesidir. Mahremiyet, belirttiğimiz gibi aslında çocukta temelde var olan, 3 yaşlarında kendiliğinden oluşmaya başlayan bir iç donanımdır, dolayısıyla gelişimin bir parçasıdır. Fakat bebeklikten itibaren bakım veren kişinin ya da çevrenin bu konudaki ihlalleri, çocuğun mahremiyet algısını zedelemekte ve çocuklar istismar yönelimli kişilere karşı yem haline gelebilmektedir.

•        0-6 yaşlarında mahremiyet eğitimi verilmeye başlanmalıdır.

•        Öğretmenler sınıf içinde çocuğun duygusal ve davranışsal sinyallerini takip etmelidir.

•        Özel bölge kavramları anlatılmalıdır.

•        Özel bölgelerle ilgili sınıf içi kurallar oluşturulmalıdır.

•        İyi dokunuş ve kötü dokunuş ifade edilmelidir.

•        Olası bir istismar durumunda çocuğun ulaşacağı kaynaklar öğretilmelidir.

•        Güvenli kişiler belirlenmelidir.

•        Çocuklara verilecek eğitim çocukların kendi vücudunun farkına varması, kendini tanıması, cinsiyet, cinsel kimlik ve istismarı önlemeye yönelik bir eğitim olmalıdır.

 

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacınız Var?

Hemen Şimdi Seansa Başla!
Müşteri Temsilcisi
E-Posta Adresi
Adres
Beşiktaş / İstanbul