Leke : Bereket | Terapi Evreni
Leke : Bereket

 Birçok kültür kadın bedenini ve cinselliğini konu edinmiştir. Kadın bedeni üzerinden güzellik tanımları yapılmış, standartlar belirlenmiştir. Kadının bedeni üzerinden cinsel sınırlar netleştirilmiştir. Komün yaşamı ve dinler ile birlikte kadının bedeni daha fazla koruma altına alınmıştır. Kadın bedeni ve varoluşu belli bir süre erkeğin hakkında karar sahibi olduğu kavram halini almıştı. Ve çağlar değişti.. bilim, sanat, ihtiyaçlar.. Kültürleri, dinleri, değerleri sorgulatır oldu. Kadın bedeni ve cinselliği de bu değişimden fazlaca pay aldı.

  Kadın cinselliğinin tabulaştırıldığı çağlardan günümüzün hızlı akan nehirlerine geçişte birçok kadın bağları ve istekleri arasında çatışmalar yaşadı. Özellikle toplumumuzda kadının cinselliğini ifade etme biçimi değişiklik gösterse de kadının yetiştiği değerler birçok çatışmayı beraberinde getirdi. Bu çatışmalardan biri de bekaret… Bizim gibi toplumlarda kadının cinselliği ayıplanan ve kapalı kapılar ardında ifade edilen bir olgu haline geldi. Kadının kendi bedenini, isteklerini, arzularını ve en önemlisi kişiliğinin sınırlarını belirlemesine yardımcı olan cinselliği babaların, abilerin ya da kocaların tekelinde kaldı. Toplumumuzda da bekaret anlamca bir ailenin namusunu temsil eden yapı haline dönüştü. Bu durumda kadın bedenine ve cinselliğine çok büyük bir sorumluluk yüklemiş oldu. Kadının ekonomiye katılımı, insan olarak farkındalığının artması üzerindeki gereksiz rollerinden de silkelenmesine sebep oldu. Kendi cinselliğini keşfederken kültürümüzün bekaret algısına bazen takılarak duygusal olarak zedelendi. Birçok kadın içinde yaşadığı geleneksel düşünce ile çağın ve insan olmanın gereksinimleri arasında kaldı. Keşfettiği bu süreçte yetiştiği kültürün basmakalıp yapısı içinde sıkışıp suçluluk hissetti. Bu durum birçok kadını terapi sürecine getirdi bakıldığında…

 Anne, kız kardeş ve evlat rollerinden arındığında saf insan haliyle kadının kendini keşfettiği bu süreçte yeni çağın bakış açısı birçok kadını bu yükten kurtaracaktır. İçlerindeki huzursuzluğu kendi kültürüne bir ihanet olarak gören kadın artık cinselliklerini ifade etmek için herhangi bir erkeğin onayına ihtiyaç duymayacaktır. İçinde bulunduğumuz çağ kendini keşfeden kendi kültürlerini yaratan insanlara fırsatlar çıkaracaktır.

 Toplum değişiyor, toplum dönüşüyor ve anneler kızlarına kendi kültürlerini aktaracak güçteler.. Geçmişin aksak yönlerinin kadın üstündeki prangalarından kurtaran nice kadınlar yeşertmeye..

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacınız Var?

Hemen Şimdi Seansa Başla!
Müşteri Temsilcisi
E-Posta Adresi
Adres
Beşiktaş / İstanbul