Mobbing (Psikolojik Şiddet) | Terapi Evreni
Mobbing (Psikolojik Şiddet)

Günümüzde çok yaygın olarak uygulanan şiddet türlerinden biri de psikolojik şiddettir. Psikolojik şiddet aslında gün içerisinde çoğu zaman farkında olmadan maruz kaldığımız davranış biçimidir. Psikolojik şiddet kavramı bireylerin gündelik yaşantılarında aile bireyleri, sosyal çevreleri, arkadaş ortamındaki kişiler ya da iş hayatlarında yöneticileri ve çalışma arkadaşları tarafından maruz kaldıkları gözle görülmesi, anlaşılması ya da ifade edilmesi güç bir şiddet davranışıdır.

Psikolojik şiddet genel olarak kurban olarak belirlenen bireyin sistematik şekilde yürütülen olumsuz, kötü ve negatif davranışların odak noktası haline getirilmesi ile başlamaktadır ve bulunduğu durumdan daha da aşağı bir duruma getirilmesine yönelik olarak ilerlemektedir. Fakat, bireylerin güçleri eşit seviyeye sahip olan iki grup bireyler arasında var olan bir çatışma ya da yapılan her dışlama durumu psikolojik şiddet olarak tanımlanmamalıdır. Psikolojik şiddet kavramı, fiziksel olan veya fiziksel olmayan, bireyin meslektaşlarına ya da iş arkadaşlarına, sosyal çevrelerine ve ailelerindeki bireylere sistemsel olarak hem saldırgan hem de düşmanca yapılan davranışlar içinde bulunması ve karşı taraftaki kişiyi mağdurlaştırması ya da damgalamasını barındıran açık bir durumu ifade etmektedir. Psikolojik şiddet öncelikli olarak duygusal bir saldırı olarak adlandırılmaktadır. Bireyin zarar verici ve saygısız bir davranışın odağı olmasıyla psikolojik şiddet başlamaktadır. Kişinin, diğer kişileri kendi izinleri ile ya da izinleri olmadan başka bir insanı dışlamak için kişileri çevresinde toplaması ve devamlı kötü niyetli davranışlar sergileme, alay etme ve imada bulunma, karşısındaki insanın toplumsal saygınlığını azaltmak gibi çeşitli yollarla, saldırgan bir durum oluşturarak kişinin bastırılmaya zorlanmasıdır.

 Bu noktada zorbalık ve mobbing kavramlarını birbirinden ayırmak gerekmektedir. Mobbing yani psikolojik şiddet kavramıyla “zorbalık” kavramını birbirinden ayıran özellik psikolojik şiddet bireyin farklı bir bireye fiziksel olarak uygulamadığı bir şiddet biçimidir. Zorbalıkta ise, genel olarak yapılan saldırıların fiziksel olarak gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Psikolojik şiddetin belirgin olarak vurgulanan iki özelliği; ilk olarak tekrarlanan ve ikinci olarak da uzun zaman devam eden saldırganlık davranışlarıyla düşmanlık barındırmak ya da alıcı açısından düşmanmış gibi algılanmaktır.

Psikolojik şiddet davranışları; psikolojik şiddete maruz kalan kişilerin bu davranışa maruz kaldıkları ortamlara adapte olmasında zorlanması olarak ifade edilmektedir. Örnek olarak, bireyler eğer iş ortamında psikolojik şiddete maruz kalıyorsa iş ortamında kaçma-kaçınma davranışında bulunabilirler, işe gelmeme, rapor alma ya da ileriki dönemlerde işten ayrılmaya kadar giden bir süreç söz konusu olabilir. Bu süreçte de psikolojik şiddete uğrayan kişiler sosyal ortamlarında dışlanabilir ve ilerleyen dönemlerde sosyal ilişkiler kurmaktan kaçınabilirler.

 

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacınız Var?

Hemen Şimdi Seansa Başla!
Müşteri Temsilcisi
E-Posta Adresi
Adres
Beşiktaş / İstanbul