Paranoid Kişilik Bozukluğu | Terapi Evreni
Paranoid Kişilik Bozukluğu

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Kişinin çevresindeki insanlara karşı soyut/somut delilleri / nedenleri olmaksızın sürekli kuşku duyması ve güvensiz davranmasıdır. Kişideki bu şüphe kişinin ailesi, yakın çevresi, iş arkadaşları ve sıradan tanıdıklarla olan ilişkilerini olumsuz etkilemektedir.

- Bu bireyler yanlış davranılma ya da kullanılma beklentisinde olduklarından dolayı ketumdur düzenbazlık ve kötüye kullanma gibi davranışların işaretlerini sürekli kollamaktadırlar.

- Genellikle düşmanca davranışlar sergiler ve algıladıkları hareketlere öfkeli şekilde tepki gösterirler.

- Olaylardan gizli kalmış tehditkar mesajlar çıkarabilirler.

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU VE KOMORBİDİTE 

 - Bu bozukluk paranoid şizofreniden farklıdır çünkü şizofreninin halüsinasyonlar gibi diğer semptomları bu bozukluk da yer almamaktadır ve sosyal, mesleki işlevsellikte daha az bozulma söz konusudur.

- Ayrıca şizofreninin karakteristik özelliklerinden biri olan bilişsel dağınıklık da yoktur.

- Sanrılı bozukluklardan da farklıdır çünkü bu bozuklukta tamamen gelişmiş sanrılar

yoktur.

- Paranoid kişilik bozukluğu genellikle şizotipal sınırda ve çekingen kişilik bozukluklarıyla

birlikte gelişir.

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN DSM-5 TANILARI

- Erken ergenligin başında başlayan ve bir çok şekilde görülen güvensizlik ve şüphecilik işaretlerini izleyen aşağıdaki dört ya da daha fazla bulgunun varlığı;

- Gerekçesiz şekilde zarar görme aldatılma veya kullanılma şüphesinde olma.

- Arkadaşlar ya da iş arkadaşlarının sadakati ya da güvenirliği ile ilgili haksız şüpheler.

- Şüphecilik nedeniyle başkalarına güvenmede isteksizlik.

- Başkalarının kendine karşı iyi davranışlarından gizli anlamlar çıkarma eğilimi.

- Algılanan hatalar için kin tutma.

- Kişilik ya da saygınlığa karşı algılanan saldırılara öfkeli tepkiler gösterme.

- Eşin sadakatinden haksız yere şüphe duyma.

TEDAVİ

•Psikoterapi. 


Psikolog
Yazar
Psikolog Berna
Seans Ücretleri
  • Görüntülü1400.00 TL
  • Sesli1400.00 TL
Seans süreleri 45 dakikadır. Hemen Randevu Al

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacınız Var?

Hemen Şimdi Seansa Başla!
Müşteri Temsilcisi
E-Posta Adresi
Adres
Beşiktaş / İstanbul